Contact|

Hechting raakt iedereen!

13 FEB 2020 | Amsterdam

5. Beoordelen van sensitief opvoedgedrag – Van wetenschap naar de praktijk

Mirte Forrer, MSc, Scientist Practitioner, Vrije Universiteit Amsterdam, en Gedragsdeskundige, Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
Dr. Anne Tharner, Universitair Docent Ontwikkelingspedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht) met interactieve elementen
Leerdoelen:
Kennis over sensitief opvoedgedrag vanuit de wetenschap: 

  • Wat is het?
  • Wat is de relatie met gehechtheid?
  • Waarom wilt u daar iets over weten?
  • Hoe beoordeelt u dit binnen de wetenschap?

 Kennis over sensitief opvoedgedrag in de praktijk:

  • Wanneer is het nuttig om dit in te zetten in de praktijk?
  • Hoe beoordeelt u  dit binnen de praktijk?
  • Hoe kunt u dit gebruiken voor de ondersteuning van ouders?

Doelgroep: Wetenschappers en professionals in het voorveld (waaronder de wijkteams), de specialistische jeugdzorg, de jeugdbescherming en de geestelijke gezondheidszorg.

Sensitief opvoedgedrag is een manier voor ouders om hun kind te steunen en een veilige relatie met hun kind op te bouwen. Over sensitief opvoedgedrag en het belang ervan is wetenschappelijk veel bekend. Toch is het in de praktijk van hulpverlening aan gezinnen nog geen ingeburgerd begrip. Binnen deze workshop delen Mirte Forrer en Anne Tharner kennis over sensitief opvoedgedrag van ouders van jonge kinderen en waarom dit zo’n belangrijke rol speelt bij de zorg voor (kwetsbare) gezinnen. De sprekers gaan interactief na in welke situaties hulpverleners aan ouders zouden kunnen aanbieden om sensitiviteit van hun opvoedgedrag te beoordelen. Vervolgens nemen zij de deelnemers mee in de vertaling van het wetenschappelijk instrument dat hiervoor bestaat in een gebruikersvriendelijke app en bespreken interactief hoe de app kan worden ingezet om effectieve hulp bij opvoedrelaties te bieden.