Contact|

Gehechtheid duurt
een leven lang

Accreditatie

12 FEB 2019 | Amsterdam

Accreditatie

Voor het Hechtingscongres: Gehechtheid duurt een leven lang is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:15 uur hebben getekend. Indien u een deelnemer eerder vertrekt,dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Wanneer accreditaties zijn goedgekeurd dan vermelden wij dat inclusief puntenoekenning op deze webstie.


 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1


NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 5

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing Algemeen 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialisten 5

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5

Registerplein 

Deelname aan Hechtingscongres: Gehechtheid duurt een leven lang (ID nummer: 342926) levert 5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 5 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 5

Register Vaktherapie

Het Register Vaktherapie (SRVB) heeft het congres goedgekeurd, de scholing levert geregistreerde professionals 5 punten.


SKJ

Het congres 2e Hechtingscongres, Gehechtheid duurt en leven lang (SKJ203191) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Informeel leren - Conferentie.
Het geaccrediteerde puntentotaal is 4.50.