Contact|

Gehechtheid
in de behandelkamer

Accreditatie

15 FEB 2018 | NIEUWEGEIN

Accreditatie

Voor het Hechtingscongres: Gehechtheid in de behandelkamer is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)  > Deze aanvraag is afgewezen 
  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Register Vaktherapie
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:15 uur hebben getekend. Indien u een deelnemer eerder vertrekt,dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Wanneer accreditaties zijn goedgekeurd dan vermelden wij dat inclusief puntenoekenning op deze webstie.


Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overige taken 0.5

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) 

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 5

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP 

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 6

Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) 

Categorie Accreditatiepunten
Bij- en nascholing 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor Ambulancezorg, GGZ, Kwaliteitsregister V&V, Praktijkverpleegkunde, Register Zorgprofessionals, Seksuele Gezondheidm, Wijkverpleegkunde en Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing Ambulancezorg 5
Scholing GGZ 5
Scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek 5  
Scholing Praktijkverpleegkunde 5
Scholing Seksuele Gezondheid 5
Scholing Wijkverpleegkunde 5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5  
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

Registerplein 
Deelname aan Gehechtheid in de behandelkamer (ID nummer: 310328) levert 4.5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen, ggz-agogen, cliëntondersteuners en gezinshuisouders.


Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Het Hechtingscongres (accreditatienummer / ID nummer SKJ200775) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker - Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium. Deelname levert 2,25 punten.


Register Vaktherapie
Het Register Vaktherapie (SRVB) heeft het congres goedgekeurd, de scholing levert geregistreerde progfessionals 4 punten.