Contact|

Belichaamde gehechtheid
ritme en regulatie

14 oktober 2021 | Postillion Amsterdam & Online

Hechtingsgerichte Gezinstherapie Werkboek

Vertaling door Ineke Kuiper

ISBN: 9789088507496
296 pagina's

Prijs: € 49
Bestel aantal:

Omschrijving

In Hechtingsgerichte gezinstherapie. Werken aan de basis beschreef Dan Hughes het inzetten van hechtingstherapie bij gezinnen. Daarmee verwierf de hechtingstheorie zich een plekje binnen het gebied van de gezinstherapie. In dit begeleidende werkboek gaat hij verder dan de basisprincipes met als doel de lezers een groot aantal interventies te kunnen bieden. In dit boek biedt Hughes dan ook niet alleen training, maar ook kernvaardigheden en behandeltechnieken waarmee het model voor hechtingsgerichte gezinstherapie effectief binnen de klinische praktijk kan worden toegepast.

Hughes schetst een beeld van de sleuteltechnieken die faciliterend werken op het van moment tot moment ontstaan van een spontane verbinding tussen ouder en kind. Daartoe behoren ook het opnemen van de emotionele/reflecterende dialoog, het bereiken van SANE (speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie), het aan ouders aanleren hoe ze een hechtingsperspectief kunnen ontwikkelen, het ontwikkelen van een geleidelijk maar effectief behandelprogramma, en nog veel meer. Met behulp van veel casusvoorbeelden, werkbladen en vraag-en-antwoordscenario's worden de diverse klinische strategieën getoond. Dit biedt de therapeut verschillende benaderingen waarmee kan worden gereageerd op de problemen die tijdens de therapie kunnen ontstaan.
Door het creëren van een veilige psychologische ruimte biedt hij gezinnen de kans de breuken die in de hechting zijn ontstaan te repareren, wat de basis legt voor een gezondere toekomst, en daarmee toont hij de kracht van hechtingsgerichte gezinstherapie aan.

Daniel A. Hughes, Ph.D., heeft zich gedurende 25 jaar gespecialiseerd in dyadische ontwikkelingspsychotherapie. Zowel nationaal als internationaal geeft hij als consultant en trainer workshops over hechtingstherapie en trauma's in de kindertijd.

Recensies

"Eerder was er al het boek Hechtingsgerichte gezinstherapie van Daniel Hughes nu is er ook een werkboek verschenen. Hierin vindt de lezer interventies die ingezet kunnen worden en biedt de auteur door middel van casuïsitek meer inzicht in het werk. Een vrije psychologische ruimte biedt kans de breuken die in de hechting zijn ontstaan te repareren. Daar worden ook handvatten voor gegeven."
- Uit de nieuwsbrief van Omgaan met verlies (december 2019)