Contact|

Belichaamde gehechtheid
ritme en regulatie

Accreditatie

14 oktober 2021 | Online congres

De aanvraag

Voor het Hechtingscongres wordt accreditatie aangevraagd zodra het programma gereed is. Afhankelijk van de inhoud van het programma, wordt (vooralsnog) accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Register Vaktherapie; Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is een koepelorganisatie waarbij de volgende vaktherapeutische beroepsverenigingen zijn aangesloten: Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie en Speltherapeuten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst hebben getekend. Indien een deelnemer eerder vertrekt, dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.