Contact|

Hechting raakt iedereen!

13 FEB 2020 | Amsterdam

1. Een Neurosequentiële lens op de vroegkinderlijke ontwikkeling

Roland Verdouw is kinder- en jeugd­psychiater en werk­zaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugd­zorg bij Pluryn met de focus op complexe traumatisering, verwaarlozing en hechtings­problema­tiek. Sinds 2013 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy, waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT Mentor. Samen met zijn collega’s van TeamNEXT heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa.

Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht)
Leerdoelen:

  • kennis hebben van de neurosequentiële ontwikkeling
  • de impact van trauma en verwaarlozing en de bufferende werking van gezonde relaties
  • hoe kunnen we deze nieuwe inzichten toepassen in onze huidige hulpverlening?

Doelgroep: Iedereen die werkt met kinderen, jongeren en volwassenen.

Menselijk gedrag en hersenontwikkeling zijn een complex, continue samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Onze overleving en gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden. In deze lezing zal een overzicht worden gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling, specifiek worden ingezoomd op de effecten van vroegkinderlijke traumatisering en waarom ritme, timing en relaties hierbij essentieel zijn. Tevens zal er een verbinding worden gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de praktijk van de hulpverlening met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT).