Contact|

Gehechtheid
in de behandelkamer

Programma

15 FEB 2018 | NIEUWEGEIN

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangst  van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur Opening door dagvoorzitter 
Dr. Anneke Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind en Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP. 

10.10 uur Biologische achtergronden van gehechtheid
Fabiënne Naber is UD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de afdeling DePECS. Gespecialiseerd in gehechtheid, autisme, vroege interventies.
De ontwikkeling van een gehechtheidsrelatie van een kind met de ouder is belangrijk. De kwaliteit van deze relatie weerspiegelt de capaciteiten van de ouder om sensitief te reageren op wat het kind nodig heeft. Dit concept is zichtbaar in het gedrag gedurende interacties, maar heeft ook een biologische inslag. De gehechtheidsrelatie van het kind aan de ouder is bepalend voor een aantal fysiologische ontwikkelingen die gedurende het leven van het kind een belangrijke rol blijven spelen. In deze lezing wordt aan de hand van een aantal theorieën van o.a. Porges, Panksepp, en Siegel  het belang uitgelegd van een goede kwaliteit van de gehechtheidsrelatie en de problematiek die ontstaat op het moment dat deze relatie van mindere kwaliteit is.

10.40 uur Gehechtheid in de behandelkamer; een overzicht van beschikbare gehechtheidsinterventies.
Dr. Marianne de Wolff, onderzoeker en richtlijn ontwikkelaar bij TNO Child Health in Leiden
Gehechtheid is – ook in de behandelkamer - een belangrijk maar gevoelig thema. Wanneer ouders te horen krijgt dat er iets ‘mis is met de hechting’ voelt dat voor hen als een falen. Bovendien hebben zowel ouders als professionals soms het idee dat hechtingsproblemen alleen door middel van zeer intensieve therapieën bijgestuurd kunnen. In het afgelopen decennium is er een kentering te bespeuren: hulpverleners die zich bezighouden met adoptie- en pleegkinderen hebben allerlei praktische interventies ontwikkeld: Basic Trust, VIPP SD, Theraplay, Hechter, Sherborne, etc. In deze lezing krijgt u een up-to-date overzicht van interventies die gericht zijn op het opbouwen of herstellen van gehechtheidsrelaties. Daarbij komt ook de werkzaamheid van die interventies – voor zover onderzocht- aan de orde.

11.10 uur  Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11.40 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in deze ronde één van de vijf deelsessies.

12.55 uur Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13.55 uur Dyadic Developmental Psychotherapy : bevorderen en herstel van gehechtheidsrelaties in gezinnen
Dr. Anneke Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind en Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP. 
DDP, soms ookAttachment Focused Family Therapy of hechtingsgerichte gezinstherapie genoemd, is een door Dan Hughes in de VS ontwikkelde behandeling voor pleegkinderen en geadopteerde kinderen die te maken hebben gehad met vroegkinderlijk trauma (denk aan ondervoeding, verwaarlozing, mishandeling, wisselende opvoeders). 
DDP is in de afgelopen tien jaar in het Verenigd Koninkrijk en de VS uitgegroeid tot een van de meest ingezette behandelingen bij adoptie en pleegzorg. De klinische resultaten zijn goed. DDP baseert zich op inzichten uit de gehechtheidstheorie, interpersoonlijke neurobiologie, ontwikkelingspsychologie en trauma.
De relatie tussen kind en opvoeders, pleeg-  gezinshuis-of adoptieouders of ie groepsleiders staat centraal in deze aanpak, die vanuit Speelsheid Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie gehechtheid opbouwt en/of herstelt tussen kinderen en hun opvoeders. Nu de boeken die ten grondslag liggen aan DDP in het Nederlands beschikbaar zijn, kan deze methode ook zijn weg vinden in Nederland. In deze lezing wordt DDP geïntroduceerd en aan de hand van een of meerdere case studies toegelicht. 

14.55 uur Theepauze en bezoek informatiemarkt 
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

15.25 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in deze ronde één van de vijf deelsessies.

16.40 uur Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.