Contact|
Gehechtheid van wieg tot grafDe mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Relaties vormen de kern van het menselijk bestaan en de manier waarop we onze relaties aangaan en onderhouden is nauw verweven met onze eigen gehechtheidspatronen. De basis voor deze patronen wordt in de jeugd gelegd, maar gedurende het leven kunnen patronen wijzigen. Onder invloed van ervaringen binnen en buiten het gezin worden patronen verstevigd of verzwakt.

Dit congres gaat in op zowel het ontstaan van gehechtheidspatronen in de vroege kindertijd als op de manier waarop ze uitwerken in het latere leven:
LocatieHet congres vindt plaats in het Aristo in Amsterdam.

Doelgroep

Doelgroep Dit congres is ontwikkeld voor intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPVā€™ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.