Contact|

Gratis bij deelname!

Alle deelnemers krijgen het boek Gehechtheid in de behandelkamer cadeau! Een overzicht van therapeutische interventies naar aanleiding van de eerste editie van het Hechtingscongres op 15 februari 2018. Met bijdragen van sprekers van toen en nu.

Gehechtheid van wieg tot grafDe mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Relaties vormen de kern van het menselijk bestaan en de manier waarop we onze relaties aangaan en onderhouden is nauw verweven met onze eigen gehechtheidspatronen. De basis voor deze patronen wordt in de jeugd gelegd, maar gedurende het leven kunnen patronen wijzigen. Onder invloed van ervaringen binnen en buiten het gezin worden patronen verstevigd of verzwakt.

LocatieHet congres vindt plaats in het Aristo in Amsterdam.
Deze dag zijn er verschillende sprekers die ingaan op het ontstaan van gehechtheidspatronen in de vroege kindertijd en de manier waarop gehechtheid invloed heeft in het latere leven. Op basis van de laatste onderzoeken krijgt u een update over de invloed van negatieve vroegkinderlijke levensgebeurtenissen (Adverse Childhood Experiences, ACEs) op de ontwikkeling van kinderen en hun latere functioneren. Hoe begeleiden we kinderen zodat zij binnen reguliere verbanden (school, buurt en gezin) zelfstandig kunnen functioneren zonder hinder van het verleden?
Dit en meer komt aan de orde in het programma

Doelgroep

Doelgroep Dit congres is ontwikkeld voor intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.
DeelsessiesMet bijdragen van onder anderen: Louise Michelle Bombèr, dr. Anneke Vinke, dr. Claudine Dietz, drs. Puck van Groningen en drs. Lidewij Gerits.