Contact|

Gehechtheid duurt
een leven lang

Deelsessies

12 FEB 2019 | Amsterdam

1.Respecting Biology (Engelstalig, deze sessie is alleen beschikbaar in de tweede deelsessieronde)
Louise Michelle Bombèr, Strategic Attachment Lead Teacher & Therapist. Certified DDP Practitioner. Clinical Lead of TouchBase
If we want to support pupils to engage their social engagement systems then we must respect the way humans function best. Together we will explore the four R’s. Regulate, Relate, Reason and Repair in this order. This will be an interactive workshop with participation expected. This workshop is for teachers wanting to optimise teaching opportunities for those who have experienced relational trauma and loss in their early years. It will be an opportunity to deepen understanding following on from the morning keynote. 

 
2. Wanneer ouderschap haar vanzelfsprekendheid verliest
Dr. Claudine Dietz, klinisch psycholoog, IMH-specialist.
Werkvorm: Casus-behandeling
Leerdoelen:

  • Herkennen van vroege signalen van ASS bij het jonge kind
  • Herkennen van risico’s binnen de ouder-kind relatie
  • Herkennen van ingangen om de ouder-kind relatie gunstig te beïnvloeden

Doelgroep: Professionals die zich bezig houden met de signalering van risico’s bij de ontwikkeling van het kind en de ouder-kind relatie (bv jeugdartsen) maar ook professionals die behandeling bieden op het gebied van het jonge kind.
Leeftijdscategorie: Het jonge kind < 3 jaar en zijn/haar ouders

Aan de hand van casuïstiek neemt Claudine Dietz u mee in de ontwikkeling van “goed-genoeg”-ouderschap en risico’s in het verloop hiervan wanneer het kind zich niet vanzelfsprekend ontwikkelt. Wanneer het kind, bijvoorbeeld vanuit een autistische ontwikkeling, onduidelijke signalen uitzendt naar zijn of haar omgeving, is dit een serieuze bedreiging voor het ouderschap. Hoe kan de professional herkennen of er mogelijk sprake is van een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS)?; Welke risico’s levert dit op voor de gehechtheidsrelatie? Welke interventie kan deze ouder-kind relatie en dus ook de ontwikkeling van het kind gunstig beïnvloeden?
 
3.Een veilige gehechtheid en de ontwikkeling van het kinderbrein 
Renate Geuzinge, gz-psycholoog, psychotherapeut en supervisor van de VPEP. Naast haar promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek, is ze oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (www.ipnb.nl). 
Werkvorm: Interactieve lezing / presentatie.
Leerdoelen: Kennis over de ontwikkeling van het kinderbrein en mogelijke interventies om de ontwikkeling van een gezond en veerkrachtig brein te stimuleren.
Doelgroep: Ouders, professioneel opvoeders of (kinder)therapeuten.
Leeftijdscategorie: 0 - 12 jaar (maar ook voor volwassen met een problemen in de vroege ontwikkeling erg leerzaam).

Moet u een kind nu laten huilen nadat u hem in bed hebt gestopt of juist niet? Kunt u een kind verwennen met veel aandacht voor zijn emoties? Nieuwe neurobiologische kennis heeft veel veranderd over hoe we nu kijken naar de ontwikkeling van een kind en wat het kind nodig heeft om zich gezond te ontwikkelen. Tijdens deze interactieve lezing/presentatie wordt vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief een introductie gegeven in hoe u het hele brein van het kind kunt stimuleren en een veilige gehechtheid kunt bieden, zodat integratie wordt bevorderd.
 
4. Hoe kan neurofeedback gehechtsheidsproblemen verminderen?
Drs. Herma MA Schuttenbelt, BCN, Spindles, Bitlhoven.
Werkvorm: Presentatie en casus-behandeling.
Leerdoelen:

  • Kennis van de basisprincipes van neurofeedback
  • Kennis van typisch EEG bij hechtingsproblematiek
  • Kennis van mogelijkheden en beperkingen van de neurofeedback

Doelgroep: Professionals werkzaam in de (jeugd)hulpverlening die meer willen weten over de mogelijkheden van neurofeedback bij hechtingsproblematiek.
Leeftijdscategorie: Op alle leeftijdscategorieën.
Hoe kan neurofeedback gehechtheidsproblemen verminderen? Gehechtheid, zelfvertrouwen en zelfregulatie liggen dicht bij elkaar. Doordat neurofeedback een positieve invloed heeft op de zelfregulatie en het zelfvertrouwen is het daarna mogelijk de specifieke gehechtheidsproblematiek op te pakken. Na een korte inleiding wordt uitgelegd wat de basis van Neurofeedback is. Er volgt een uitleg over EEG, diverse hersengolven en hun functies. Over de mogelijkheid EEG te veranderen, cq te trainen en hoe dat in de praktijk gaat. Vervolgens wordt uitgelegd wat een qEEG is, waarom dit noodzakelijk is voor een goede behandeling en waarom een goede monitoring van het hele EEG noodzakelijk is tijdens een training. We eindigen met casuïstiek van een aantal cliënten.
 
 

 

5.Sensorimotor Psychotherapie: (Zelf)Regulatie en Relatie 
Drs. Puck van Groningen, Psycholoog NIP, Advanced Certified Sensorimotor Practitioner LVL III, Auteur.
Werkvorm: Workshop met casussen en video materiaal.
Leerdoelen: Aan het einde van de workshop neemt de deelnemer een aantal eenvoudige oefeningen mee naar huis voor auto- en interregulatie voor in de behandelkamer. Verder heeft de deelnemer kennis gemaakt met de mogelijkheden van SP en de behandeling van vroegtrauma.
Doelgroep: Iedereen die een stap wil maken om het lichaam te betrekken in de behandeling.
Leeftijdscategorie: Kinderen en volwassenen.
Door in de behandelkamer met Sensorimotor Psychotherapie te werken met oefeningen voor (zelf)regulatie en de relatie, ontstaat een sfeer van samen onderzoeken. De cliënt leert signaleren herkennen wanneer er teveel of te weinig energie in eigen systeem aanwezig is. De cliënt krijgt en inzicht en overzicht over eigen handelen en het handelen naar en van de ander. De cliënt kan zichzelf en de ander op een hele nieuwe manier gaan begrijpen. Hierdoor verbetert de relatie met het Zelf en de relaties om de cliënt heen. 
 
6. De invloed van leeftijdgenoten op het mentaliserend vermogen van jongeren
Drs. Lidewij Gerits, Psycholoog/Psychotherapeut BIG, MBT therapeut en supervisor,
Kinder- en jeugdpsychotherapeut en supervisor, Systeemtherapeut NVRG.
Praktijk voor Psychotherapie en Coaching, gevestigd te Leiden. Trainer, consultant en supervisor bij MBT Nederland.

Werkvorm: Kennisoverdracht in de vorm van een lezing; kleine interactieve oefeningen
Leerdoelen: Na deze sessie weet de deelnemer:

  • Wat mentaliseren is en waarom het belangrijk is
  • Wat de link is tussen gehechtheid, mentaliseren en ontwikkelingstaken
  • Hoe het mentaliseren van jongeren beïnvloed wordt in aanwezigheid van leeftijdsgenoten
  • Welke implicaties dit heeft voor het werken met jongeren in een groepscontext

Doelgroep: Jeugdhulpbehandelaren: psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, groepswerkers maar ook andere jeugdhulpverleners die te maken hebben met adolescenten in groepen.
Leeftijdscategorie: Adolescenten.

Tijdens de adolescentiefase verandert er veel in de gehechtheidsrelaties van jongeren. De relaties met volwassenen komen meer onder druk te staan en de invloed van de peergroup wordt steeds groter. Bij kwetsbare jongeren leidt dit tot problemen wanneer ze daarmee onbereikbaar lijken te worden voor hun omgeving en steeds meer onder een negatieve invloed van leeftijdgenoten komen te staan. In deze deelsessie proberen we dit proces te begrijpen vanuit een mentaliserend perspectief. Wat gebeurt er in deze levensfase met het mentaliserend vermogen van jongeren in contact met leeftijdgenoten en welke implicaties heeft dit voor het werken met jongeren in behandel- en/of leefgroepen?

7. Gehechtheid en de partnerrelatie
Drs. Karin Wagenaar, psychotherapeut-systeemtherapeut en klinisch psycholoog, EFT therapeut, Wagenaar Psychotherapie.
Werkvorm: Kennisoverdracht en casus-behandeling.
Leerdoelen: Kennis nemen van de partnerrelatie vanuit hechtingsperspectief. Kennis nemen van EFT als methode van werken.
Doelgroep: Therapeuten.
Leeftijdscategorie: Volwassenen.

In deze workshop beziet Karin Wagenaar de partnerrelatie als een hechtingsrelatie. Onder stress wordt het hechtingssysteem gealarmeerd en worden interactiepatronen in de relatie rigide. Dat lijdt tot pijn en verdriet. Om de partnerrelatie te verbeteren is het nodig om de onderliggende hechtingsbehoeften en -angsten goed in kaart te brengen. Pas dan zijn partners in staat om te de-escaleren en naar elkaar uit te spreken wat ze nodig hebben
 
8. Het draait allemaal om het verhaal… over verhalen als middel om gehechtheid te bevorderen 
Dr. Anneke JG Vinke is vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Certified Advanced Practicioner Sensorimotor Psychotherapy®
Werkvorm: Workshop met voorbeelden en casuïstiek. 
Leerdoelen: Na afloop van de workshop hebben de deelnemers een impressie van de verschillende soorten verhalen die ingezet kunnen worden om gehechtheid te bevorderen en/of te repareren. Tevens hebben zij praktische handvatten gekregen voor het schrijven van een gehechtheidsverhaal. 
Doelgroep: Psychologen en therapeuten die werken met het (levens)verhaal van het kind of de jong volwassene.
Leeftijdscategorie: Vooral gericht op kinderen en jongeren. 

Weten wie je bent, hoe je leven verlopen is, is belangrijk voor ieder mens. Juist wanneer er ingewikkelde ervaringen zijn, verbroken relaties, overplaatsingen is het extra belangrijk om 
je te leren verhouden tot jouw eigen verhaal. Verhalen maken, schrijven, herschrijven en nieuwe betekenis vinden zodat wat er gebeurd is in een leven een andere lading krijgt kan nodig zijn. Er zijn diverse therapeutische stromingen die hier op ingaan en in de workshop zal Anneke Vinke toelichten hoe het levensverhaal een rol krijgt in therapie van pleegkinderen en geadopteerden.