Contact|

Hechting raakt iedereen!

13 FEB 2020 | Amsterdam

6. Verstoord gehechtheidsgedrag bij jonge kinderen

Dr. Frederike Y. Scheper, kinder- en jeugdpsychiater, IMH-team MOC ’t Kabouterhuis Amsterdam.

Werkvorm: lezing/presentatie (kennisoverdracht) en discussie (kennisdeling)
Leerdoelen

  • Onderscheid tussen hechtingsstijlen, (verstoord) gehechtheidsgedrag in relatie tot verzorgers, en stoornissen
  • Hoe kun je verstoord gehechtheidsgedrag bij jonge kinderen signaleren en onderzoeken
  • Wat te doen als er sprake is van verstoord gehechtheidsgedrag bij jonge kinderen

Doelgroep: Wetenschappers en professionals die werken met ouders en jonge kinderen in het voorveld (wijkteams), jeugdhulp/GGZ

In deze deelsessie zal gesproken worden over problematische gehechtheid waarbij specifiek wordt ingegaan op verstoord gehechtheidsgedrag en stoornissen bij jonge kinderen. Onderzoek heeft laten zien dat niet alleen bij kinderen die in pleeggezinnen opgroeien, maar ook bij thuiswonende kinderen verstoord gehechtheidsgedrag voor kan komen. Resultaten uit promotieonderzoek naar geïnhibeerd gehechtheidsgedrag en ontremd sociaal contact in relatie tot kindermishandeling, ouderlijke stress en psychopathologie bij kinderen worden besproken. Vervolgens wordt een link gelegd naar de klinische praktijk en zal er ingegaan worden op een integrale aanpak (vroegsignalering, diagnostiek en behandeling) van gehechtheidsproblematiek.