Contact|

Hechting raakt iedereen!

13 FEB 2020 | Amsterdam

8. Problematische gehechtheid tussen ouders en baby

Drs. Hetty M. Jonker, GZ-psycholoog, Psychotherapeut BIG, Systeemtherapeut, Infant Mental Health specialist (DAIMH) Werkzaam in eigen praktijk: Nul tot Zes Psychotherapie en in opdracht in GGZ instellingen.

Werkvorm: Presentatie met filmfragmenten, interactie en oefening
Leerdoelen:

  • weten en herkennen wat er nodig is voor het ontstaan van een gezonde gehechtheidsrelatie tussen ouder en baby/peuter 
  • het herkennen van ontwikkelingsfases in deze relatie en in schatten van risico’s daarin
  • vertrouwd raken met interventies gericht op veerkracht en vertrouwen, plezier en spel
  • kennisnemen van de specifieke methoden SPINE bij verstoringen in de gehechtheidsrelatie samenhangend met ziekte van de ouder

Doelgroep: Allen die met jonge ouders en jonge kinderen werken en willen reflecteren over hoe zij zelf nadenken over gezonde en problematische gehechtheid in het jonge gezin en over welke interventies nodig of passend zijn. 

In de workshop worden aan de hand van filmfragmenten en oefeningen vragen gegenereerd, die de deelnemer kan
gebruiken om in eigen omgeving te reflecteren over eigen of een andere ouder-baby/kind relatie.
Aan bod zullen komen: verwaarlozing versus gezond vanzelfsprekend ouderschap, de rol van intuïtief ouderschap
(Papousek) , de theorie van Circles of Security (Cooper), Parental Embodied Mentalisation (Shai & Fonagy), en oude
en nieuwe manieren van kijken naar veilige en onveilige gehechtheid (Ainsworth, Fonagy), de rol van spel en plezier.
Daarnaast zal een introductie worden gegeven op de interventie (“SPINE” eng), bij klachten en
gehechtheidsproblemen van baby’s en jonge kinderen in gezinnen met een somatisch zieke ouder, waarbij
specifieke aandacht wordt gegeven aan het -ziekte-verhaal van de ouder en het ontwikkelen van een nieuw
relationeel narratief voor alle gezinsleden.