Contact|

Hechting raakt iedereen!

13 FEB 2020 | Amsterdam

Hechting raakt iedereen!


Mensen kunnen niet zonder andere mensen. Betekenisvolle relaties met anderen geven het leven kleur in goede tijden en troost in moeilijke tijden. In die zin raakt gehechtheid iedereen, vanaf begin van het leven tot het moment dat het leven voorbij is.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij beoordeling van gehechtheid. De thema's die aan de orde komen in plenaire lezingen zijn herkenning van gehechtheid en hechtingspatronen, de ouder-kind relatie met daarbij de rol van de vader en universaliteit van gehechtheid vs cultuurgebondenheid.

Mensen kunnen niet zonder andere mensen. Betekenisvolle relaties met anderen geven het leven kleur in goede tijden en troost in moeilijke tijden. In die zin raakt gehechtheid iedereen, vanaf begin van het leven tot het moment dat het leven voorbij is.  
 
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij beoordeling van gehechtheid. De thema's die aan de orde komen in plenaire lezingen zijn herkenning van gehechtheid en hechtingspatronen, de ouder-kind relatie met daarbij de rol van de vader en universaliteit van gehechtheid vs cultuurgebondenheid.

In de deelsessies wordt ingezoomd op diverse onderwerpen in het thema hechting en gehechtheid. 

  • Bruce Perry’s Neurosequentieel Model van Therapeutisch handelen 
  • een manier om diagnostiek en therapie aan te vliegen
  • hechting en het lichaam
  • mentaliseren
  • diagnostiek van gehechtheid via projectiemateriaal
  • sensitief opvoedgedrag
  • verstoord gehechtheidsgedrag bij jonge kinderen
  • gehechtheidspatronen bij volwassenen
  • problematische gehechtheid tussen ouders en baby.